Royal Hogs
Rare · Đấu trường 10 ĐT10

Máu 695
Sát thương 56
Tốc độ tấn công 1.2
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh
Số lượng 4

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Royal Hogs

Nhiều bộ bài với Royal Hogs

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 395 32 ×4
4 434 35 ×4
5 477 38 ×4
6 525 42 ×4
7 576 46 ×4
8 632 51 ×4
Tiêu chuẩn giải đấu 9 695 56 ×4
10 762 61 ×4
11 837 67 ×4
12 920 74 ×4
13 1011 81 ×4
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1109 89 ×4
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877
1232 -1
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731 -1
812 -1
759 -1
840 -1

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Royal Hogs

Mối đe dọa Điều kiện chiến thắng Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Quân chắn nhỏ Đám quân Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Chết bởi Poison Đuổi theo công trình Có thể kích hoạt tháp vua Log Bait Fireball Bait Tornado Bait

Khắc chế Royal Hogs   43/92

Thẻ khắc chế Royal Hogs hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Royal Hogs hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Royal Hogs khắc chế những thẻ này   5/92

Những thẻ Royal Hogs có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Royal Hogs hiệp lực   15/92

Thẻ chơi tốt với Royal Hogs. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord