Rascals
Common · Đấu trường 9 ĐT9

Tốc độ đi chuyển Trung bình
Số lượng 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Rascals

Nhiều bộ bài với Rascals

Số liệu thẻ

Cấp
1
2
3
4
5
6
7
8
Tiêu chuẩn giải đấu 9
10
11
12
13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror)

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Rascals

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Quân chắn nhỏ Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Lính tấn công tầm xa Lính tấn công tầm xa đa mục tiêu Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Quân trên bộ đe dọa trên bộ Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Arrows Bait Log Bait Fireball Bait Poison Bait Rocket Bait

Khắc chế Rascals   44/93

Thẻ khắc chế Rascals hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Rascals hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Rascals khắc chế những thẻ này   30/93

Những thẻ Rascals có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Rascals hiệp lực   4/93

Thẻ chơi tốt với Rascals. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord