Battle Ram
Rare · Đấu trường 3 ĐT3

Máu 756
Sát thương 220
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Battle Ram

Nhiều bộ bài với Battle Ram

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 430 125 Cấp 3
4 473 137 Cấp 4
5 520 151 Cấp 5
6 571 166 Cấp 6
7 627 182 Cấp 7
8 688 200 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 756 220 Cấp 9
10 829 241 Cấp 10
11 911 265 Cấp 11
12 1001 291 Cấp 12
13 1100 320 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1208 351 Cấp 14
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877 -2
1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812 -2
759 -2
840 -2

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Battle Ram

Mối đe dọa Điều kiện chiến thắng Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Quân chắn nhỏ Lính trên bộ Chết bởi Lightning Đuổi theo công trình Nguy hiểm sau khi chết Cấp độc lập Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Tấn công nạp năng lượng Zap Bait Log Bait Fireball Bait Lightning Bait Snowball Bait Tornado Bait

Khắc chế Battle Ram   51/93

Thẻ khắc chế Battle Ram hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Battle Ram hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Battle Ram khắc chế những thẻ này   14/93

Những thẻ Battle Ram có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Battle Ram hiệp lực   25/93

Thẻ chơi tốt với Battle Ram. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord