Rage
Epic · Đấu trường 10 ĐT10

Phạm vi thần chú 5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Rage

Nhiều bộ bài với Rage

Số liệu thẻ

Cấp Thời gian Thịnh nộ
6 6s
7 6.5s
8 7s
Tiêu chuẩn giải đấu 9 7.5s
10 8s
11 8.5s
12 9s
13 9.5s
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 10s

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Rage

Mối đe dọa
Thần chú

Rage khắc chế những thẻ này   1/92

Những thẻ Rage có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Rage hiệp lực   14/92

Thẻ chơi tốt với Rage. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord