Royal Giant
Common · Đấu trường 7 ĐT7

Máu 2544
Sát thương 254
Tốc độ tấn công 1.7
Phạm vi 5
Tốc độ đi chuyển Chậm

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Royal Giant

Nhiều bộ bài với Royal Giant

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 1200 120
2 1320 132
3 1452 145
4 1596 159
5 1752 175
6 1920 192
7 2112 211
8 2316 231
Tiêu chuẩn giải đấu 9 2544 254
10 2796 279
11 3072 307
12 3372 337
13 3708 370
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 4068 406
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877
1232
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036
1117
1120
1391
1472

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Royal Giant

Mối đe dọa Điều kiện chiến thắng Đầu tư tiên dược Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Quân chắn lớn Lính trên bộ Lính tấn công có thể nạp lại Đuổi theo công trình Mạnh khi cấp cao

Khắc chế Royal Giant   33/92

Thẻ khắc chế Royal Giant hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Royal Giant hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Royal Giant khắc chế những thẻ này   10/92

Những thẻ Royal Giant có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Royal Giant hiệp lực   32/92

Thẻ chơi tốt với Royal Giant. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord