Princess
Huyền thoại · Đấu trường 7 ĐT7

Máu 216
Sát thương 140
Tốc độ tấn công 3
Phạm vi 9
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Princess

Nhiều bộ bài với Princess

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 216 140
10 237 154
11 261 169
12 287 186
13 315 204
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 345 224
Thần chú Sát thương
159
240 1
140
243 0
572 -1
600 -1
877 -3
1232 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Princess

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Chết bởi Arrows Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Chết bởi The Log Mạnh khi cấp cao Cấp độc lập Arrows Bait Log Bait Fireball Bait Poison Bait Snowball Bait

Khắc chế Princess   49/92

Thẻ khắc chế Princess hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Princess hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Princess khắc chế những thẻ này   48/92

Những thẻ Princess có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Princess hiệp lực   27/92

Thẻ chơi tốt với Princess. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord