Prince
Epic · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 1615
Sát thương 325
Tốc độ tấn công 1.4
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Prince

Nhiều bộ bài với Prince

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 1215 245
7 1336 269
8 1470 296
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1615 325
10 1773 357
11 1944 392
12 2138 431
13 2344 472
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2575 519
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877
1232
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036
1117
1120
1391
1472

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Prince

Mối đe dọa Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Quân chắn nhỏ Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Đơn vị đối đất gây sát thương cao Cấp độc lập Quân trên bộ đe dọa trên bộ Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Tấn công nạp năng lượng Zap Bait Log Bait Rocket Bait Tornado Bait

Khắc chế Prince   38/93

Thẻ khắc chế Prince hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Prince hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Prince khắc chế những thẻ này   34/93

Những thẻ Prince có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Prince hiệp lực   14/93

Thẻ chơi tốt với Prince. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord