Poison
Epic · Đấu trường 5 ĐT5

Sát thương 600
Sát thương lên thành 216
Phạm vi thần chú 3.5
Thời gian hoạt động 8

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Poison

Nhiều bộ bài với Poison

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành
6 456 (57×8l) 160 (20×8l)
7 496 (62×8l) 176 (22×8l)
8 544 (68×8l) 192 (24×8l)
Tiêu chuẩn giải đấu 9 600 (75×8l) 216 (27×8l)
10 664 (83×8l) 240 (30×8l)
11 728 (91×8l) 256 (32×8l)
12 800 (100×8l) 280 (35×8l)
13 880 (110×8l) 312 (39×8l)
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 960 (120×8l) 336 (42×8l)

Poison gây sát thương mỗi 1 giây, với thời gian là 8 giây, nghĩa là sát thương 8 "lần" (hoặc "l" cho ngắn).

Lần: Máu 1 2 3 4 5 6 7 8
27 54 81 108 135 162 189 216
67
1
67
1
67
1
199
90
124
90
49
90
-
90
-
15
5
91
16
2
110
35
2
167
92
17
3
190
115
40
3
190
115
40
3
190
115
40
3
216
141
66
3
216
141
66
3
252
177
102
27
4
275
200
125
50
4
311
236
161
86
11
5
422
347
272
197
122
47
6
199
440
124
440
49
440
-
440
-
365
-
290
-
215
-
140
-
65
440
365
290
215
140
65
6
490
415
340
265
190
115
40
7
510
435
360
285
210
135
60
7
555
480
405
330
255
180
105
30
8
590
515
440
365
290
215
140
65
8
590
515
440
365
290
215
140
65
8
598
523
448
373
298
223
148
73
8
598
523
448
373
298
223
148
73
8
598
523
448
373
298
223
148
73
8
636
561
486
411
336
261
186
111
36
695
620
545
470
395
320
245
170
95
695
620
545
470
395
320
245
170
95
696
621
546
471
396
321
246
171
96
731
731
656
731
581
731
506
731
431
731
356
731
281
731
206
731
131
731
742
667
592
517
442
367
292
217
142
750
675
600
525
450
375
300
225
150
750
675
600
525
450
375
300
225
150

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Poison

Đối phó với máy hút tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Thần chú Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Thần chú phòng không Thần chú sát thương trung bình Cấp độc lập

Poison khắc chế những thẻ này   42/92

Những thẻ Poison có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Poison hiệp lực   16/92

Thẻ chơi tốt với Poison. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord