P.E.K.K.A
Epic · Đấu trường 4 ĐT4

Máu 3458
Sát thương 678
Tốc độ tấn công 1.8
Tốc độ đi chuyển Chậm

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với P.E.K.K.A

Nhiều bộ bài với P.E.K.K.A

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 2600 510
7 2860 561
8 3146 617
Tiêu chuẩn giải đấu 9 3458 678
10 3796 744
11 4160 816
12 4576 897
13 5018 984
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 5512 1081
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877
1232
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036
1117
1120
1391
1472

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of P.E.K.K.A

Mối đe dọa Điều kiện chiến thắng Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Quân chắn lớn Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Đơn vị đối đất gây sát thương cao Cấp độc lập

Khắc chế P.E.K.K.A   35/93

Thẻ khắc chế P.E.K.K.A hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn P.E.K.K.A hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

P.E.K.K.A khắc chế những thẻ này   35/93

Những thẻ P.E.K.K.A có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

P.E.K.K.A hiệp lực   39/93

Thẻ chơi tốt với P.E.K.K.A. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord