Night Witch
Huyền thoại · Đấu trường 5 ĐT5

Máu 750
Sát thương 260
Tốc độ tấn công 1.5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Night Witch

Nhiều bộ bài với Night Witch

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 750 260 Cấp 9
10 825 286 Cấp 10
11 907 314 Cấp 11
12 997 345 Cấp 12
13 1095 379 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1200 416 Cấp 14
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877 -2
1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812 -2
759 -2
840 -2

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Night Witch

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Nguy hiểm sau khi chết Đơn vị phòng không Cấp độc lập Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Có thể kích hoạt tháp vua Zap Bait Arrows Bait Fireball Bait Poison Bait Lightning Bait Snowball Bait

Khắc chế Night Witch   50/93

Thẻ khắc chế Night Witch hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Night Witch hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Night Witch khắc chế những thẻ này   43/93

Những thẻ Night Witch có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Night Witch hiệp lực   16/93

Thẻ chơi tốt với Night Witch. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord