Musketeer
Rare · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 598
Sát thương 181
Tốc độ tấn công 1.1
Phạm vi 6
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Musketeer

Nhiều bộ bài với Musketeer

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 340 103
4 374 113
5 411 124
6 452 136
7 496 150
8 544 164
Tiêu chuẩn giải đấu 9 598 181
10 656 198
11 720 218
12 792 239
13 870 263
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 955 289
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600 0
877 -2
1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731 -2
812 -2

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Musketeer

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Đơn vị phòng không gây sát thương cao Đơn vị đối đất gây sát thương cao Yếu khi cấp thấp Fireball Bait Poison Bait Lightning Bait Rocket Bait

Khắc chế Musketeer   47/93

Thẻ khắc chế Musketeer hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Musketeer hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Musketeer khắc chế những thẻ này   58/93

Những thẻ Musketeer có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Musketeer hiệp lực   18/93

Thẻ chơi tốt với Musketeer. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord