Mortar
Common · Đấu trường 6 ĐT6

Máu 1219
Sát thương 220
Tốc độ tấn công 5
Phạm vi 11.5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Mortar

Nhiều bộ bài với Mortar

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 575 104
2 632 114
3 695 125
4 764 138
5 839 151
6 920 166
7 1012 183
8 1109 200
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1219 220
10 1339 242
11 1472 266
12 1615 292
13 1776 321
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1949 352
Thần chú Sát thương
159
240
243
572
600
877
1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036
1117
1120

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Mortar

Mối đe dọa Điều kiện chiến thắng Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Công trình Tấn công lan trên bộ Chết bởi Rocket Tháp Siege Fireball Bait Poison Bait Lightning Bait Rocket Bait

Khắc chế Mortar   56/92

Thẻ khắc chế Mortar hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Mortar hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mortar khắc chế những thẻ này   27/92

Những thẻ Mortar có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mortar hiệp lực   28/92

Thẻ chơi tốt với Mortar. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord