Minion
Common · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 190
Sát thương 84
Tốc độ tấn công 1
Phạm vi 2
Tốc độ đi chuyển Nhanh
Số lượng 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Minion

Nhiều bộ bài với Minion

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 90 40 ×3
2 99 44 ×3
3 108 48 ×3
4 119 53 ×3
5 131 58 ×3
6 144 64 ×3
7 158 70 ×3
8 173 77 ×3
Tiêu chuẩn giải đấu 9 190 84 ×3
10 209 93 ×3
11 230 102 ×3
12 252 112 ×3
13 278 123 ×3
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 305 135 ×3
Thần chú Sát thương
159
140
243 0
572 -1
600 -1
877 -3
1232 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Minion

Đám quân Không quân Lính tấn công cận chiến Chết bởi Arrows Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Đơn vị phòng không gây sát thương cao Đơn vị đối đất gây sát thương cao Yếu khi cấp thấp Zap Bait Arrows Bait Fireball Bait Poison Bait Snowball Bait Tornado Bait

Khắc chế Minion   30/93

Thẻ khắc chế Minion hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Minion hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Minion khắc chế những thẻ này   51/93

Những thẻ Minion có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Minion hiệp lực   26/93

Thẻ chơi tốt với Minion. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord