Miner
Huyền thoại · Đấu trường 4 ĐT4

Máu 1000
Sát thương 160
Sát thương lên thành 64
Tốc độ tấn công 1.2
Tốc độ đi chuyển Nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Miner

Nhiều bộ bài với Miner

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1000 160 64
10 1100 176 71
11 1210 193 78
12 1330 212 85
13 1460 233 94
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1600 256 103

Miner làm giảm sát thương cho các toà tháp.

Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877
1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036 -5
1117 -5
1120 -6

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Miner

Mối đe dọa Điều kiện chiến thắng Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Đối phó với máy hút tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Quân chắn nhỏ Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Chết bởi Rocket Cấp độc lập Quân trên bộ đe dọa trên bộ Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Có thể kích hoạt tháp vua Tornado Bait

Khắc chế Miner   37/93

Thẻ khắc chế Miner hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Miner hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Miner khắc chế những thẻ này   15/93

Những thẻ Miner có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Miner hiệp lực   47/93

Thẻ chơi tốt với Miner. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord