Magic Archer
Huyền thoại · Đấu trường 5 ĐT5

Máu 490
Sát thương 96
Tốc độ tấn công 1
Phạm vi 7
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Magic Archer

Nhiều bộ bài với Magic Archer

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 490 96
10 539 105
11 592 116
12 651 127
13 715 140
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 784 153
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572 0
600 0
877 -2
1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Magic Archer

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Có thể kích hoạt tháp vua Fireball Bait Poison Bait Lightning Bait

Khắc chế Magic Archer   28/92

Thẻ khắc chế Magic Archer hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Magic Archer hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Magic Archer khắc chế những thẻ này   22/92

Những thẻ Magic Archer có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Magic Archer hiệp lực   12/92

Thẻ chơi tốt với Magic Archer. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord