Mini P.E.K.K.A
Rare · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 1129
Sát thương 598
Tốc độ tấn công 1.8
Tốc độ đi chuyển Nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Mini P.E.K.K.A

Nhiều bộ bài với Mini P.E.K.K.A

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 642 340
4 706 374
5 776 411
6 853 452
7 937 496
8 1027 544
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1129 598
10 1239 656
11 1361 720
12 1495 792
13 1643 870
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1804 955
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877
1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036
1117
1120

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Mini P.E.K.K.A

Mối đe dọa Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Quân chắn nhỏ Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Chết bởi Rocket Đơn vị đối đất gây sát thương cao Cấp độc lập Quân trên bộ đe dọa trên bộ Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Có thể kích hoạt tháp vua Lightning Bait

Khắc chế Mini P.E.K.K.A   41/93

Thẻ khắc chế Mini P.E.K.K.A hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Mini P.E.K.K.A hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mini P.E.K.K.A khắc chế những thẻ này   36/93

Những thẻ Mini P.E.K.K.A có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mini P.E.K.K.A hiệp lực   16/93

Thẻ chơi tốt với Mini P.E.K.K.A. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord