Mega Minion
Rare · Đấu trường 4 ĐT4

Máu 695
Sát thương 258
Tốc độ tấn công 1.6
Phạm vi 2
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Mega Minion

Nhiều bộ bài với Mega Minion

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 395 147
4 434 161
5 477 177
6 525 195
7 576 214
8 632 235
Tiêu chuẩn giải đấu 9 695 258
10 762 283
11 837 311
12 920 342
13 1011 376
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1109 413
Thần chú Sát thương
159
140
243
572
600
877 -3
1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương
Fireball Zap 731 -3
759 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Mega Minion

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược
Không quân Lính tấn công cận chiến Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Đơn vị phòng không gây sát thương cao Đơn vị đối đất gây sát thương cao Cấp độc lập Fireball Bait

Khắc chế Mega Minion   33/93

Thẻ khắc chế Mega Minion hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Mega Minion hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mega Minion khắc chế những thẻ này   63/93

Những thẻ Mega Minion có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mega Minion hiệp lực   31/93

Thẻ chơi tốt với Mega Minion. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord