Lumberjack
Huyền thoại · Đấu trường 8 ĐT8

Máu 1060
Sát thương 200
Tốc độ tấn công 0.7
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Lumberjack

Nhiều bộ bài với Lumberjack

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1060 200
10 1166 220
11 1282 242
12 1409 266
13 1547 292
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1696 320
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877
1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036
1117 -4
1120 -5

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Lumberjack

Mối đe dọa Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Chết bởi Rocket Đơn vị đối đất gây sát thương cao Quân trên bộ đe dọa trên bộ Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Có thể kích hoạt tháp vua

Khắc chế Lumberjack   41/92

Thẻ khắc chế Lumberjack hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Lumberjack hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Lumberjack khắc chế những thẻ này   35/92

Những thẻ Lumberjack có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Lumberjack hiệp lực   18/92

Thẻ chơi tốt với Lumberjack. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord