Lava Hound
Huyền thoại · Đấu trường 4 ĐT4

Máu 3150
Sát thương 45
Tốc độ tấn công 1.3
Phạm vi 2
Tốc độ đi chuyển Chậm

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Lava Hound

Nhiều bộ bài với Lava Hound

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 3150 45
10 3465 49
11 3811 54
12 4189 59
13 4599 65
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 5040 72
Thần chú Sát thương
159
140
243
572
600
877
1232
Kết hợp thần chú Sát thương
Fireball Zap 731
759
1036
1120
1391

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Lava Hound

Mối đe dọa Điều kiện chiến thắng Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Quân chắn lớn Đám quân Không quân Lính tấn công tầm xa Đuổi theo công trình Nguy hiểm sau khi chết Yếu khi cấp thấp Có thể kích hoạt tháp vua Arrows Bait Fireball Bait Snowball Bait Tornado Bait

Khắc chế Lava Hound   31/93

Thẻ khắc chế Lava Hound hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Lava Hound hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Lava Hound khắc chế những thẻ này   1/93

Những thẻ Lava Hound có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Lava Hound hiệp lực   27/93

Thẻ chơi tốt với Lava Hound. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord