Knight
Common · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 1382
Sát thương 167
Tốc độ tấn công 1.2
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Knight

Nhiều bộ bài với Knight

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 652 79
2 717 86
3 788 95
4 867 105
5 951 115
6 1043 126
7 1147 139
8 1258 152
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1382 167
10 1519 184
11 1669 202
12 1832 221
13 2014 244
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2210 267
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877
1232
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036
1117
1120
1391 -5
1472 -5

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Knight

Đầu tư tiên dược Utility card Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Quân chắn nhỏ Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Đơn vị đối đất gây sát thương cao Cấp độc lập Quân trên bộ đe dọa trên bộ Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Có thể kích hoạt tháp vua

Khắc chế Knight   40/93

Thẻ khắc chế Knight hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Knight hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Knight khắc chế những thẻ này   54/93

Những thẻ Knight có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Knight hiệp lực   36/93

Thẻ chơi tốt với Knight. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord