Inferno Dragon
Huyền thoại · Đấu trường 6 ĐT6

Máu 1070
Sát thương 30
Tốc độ tấn công 0.4
Phạm vi 3.5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Inferno Dragon

Nhiều bộ bài với Inferno Dragon

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1070 30
10 1177 33
11 1294 36
12 1423 39
13 1562 43
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1712 48

Inferno Dragon gây sát thương phức tạp hơn. Sắp ra mắt.

Thần chú Sát thương
159
140
243
572
600
877
1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương
Fireball Zap 731
759
1036
1120 -5

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Inferno Dragon

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Không quân Lính tấn công tầm xa Chết bởi Rocket Lính tấn công có thể nạp lại Đơn vị phòng không Đơn vị phòng không gây sát thương cao Đơn vị đối đất gây sát thương cao Cấp độc lập Zap Bait Lightning Bait Rocket Bait Tornado Bait

Khắc chế Inferno Dragon   32/93

Thẻ khắc chế Inferno Dragon hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Inferno Dragon hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Inferno Dragon khắc chế những thẻ này   22/93

Những thẻ Inferno Dragon có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Inferno Dragon hiệp lực   7/93

Thẻ chơi tốt với Inferno Dragon. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord