Inferno Tower
Rare · Đấu trường 4 ĐT4

Máu 1452
Sát thương 35
Tốc độ tấn công 0.4
Phạm vi 6

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Inferno Tower

Nhiều bộ bài với Inferno Tower

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 825 20
4 907 22
5 998 24
6 1097 26
7 1204 29
8 1320 32
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1452 35
10 1592 38
11 1749 42
12 1922 46
13 2112 51
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2318 56

Inferno Tower gây sát thương phức tạp hơn. Sắp ra mắt.

Thần chú Sát thương
159
240
243
572
600
877
1232
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036
1117
1120
1391
1472 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Inferno Tower

Công trình Tháp phòng thủ Lính tấn công có thể nạp lại Đơn vị phòng không Đơn vị phòng không gây sát thương cao Đơn vị đối đất gây sát thương cao Cấp độc lập Zap Bait Fireball Bait Poison Bait Lightning Bait Rocket Bait

Khắc chế Inferno Tower   45/92

Thẻ khắc chế Inferno Tower hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Inferno Tower hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Inferno Tower khắc chế những thẻ này   31/92

Những thẻ Inferno Tower có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Inferno Tower hiệp lực   18/92

Thẻ chơi tốt với Inferno Tower. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord