Ice Wizard
Huyền thoại · Đấu trường 8 ĐT8

Máu 590
Sát thương 75
Tốc độ tấn công 1.7
Phạm vi 5.5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Ice Wizard

Nhiều bộ bài với Ice Wizard

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 590 75
10 649 82
11 713 90
12 784 99
13 861 109
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 944 120
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600 -1
877 -3
1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731 -3
812 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Ice Wizard

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược
Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Yếu khi cấp thấp Cấp độc lập Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ

Khắc chế Ice Wizard   31/92

Thẻ khắc chế Ice Wizard hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Ice Wizard hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Ice Wizard khắc chế những thẻ này   54/92

Những thẻ Ice Wizard có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Ice Wizard hiệp lực   18/92

Thẻ chơi tốt với Ice Wizard. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord