Ice Spirit
Common · Đấu trường 8 ĐT8

Máu 190
Sát thương 91
Phạm vi 2.5
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Ice Spirit

Nhiều bộ bài với Ice Spirit

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 90 43
2 99 47
3 108 52
4 119 57
5 131 62
6 144 68
7 158 75
8 173 82
Tiêu chuẩn giải đấu 9 190 91
10 209 100
11 230 110
12 252 120
13 278 132
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 305 145
Thần chú Sát thương
159
240 -1
140
243 -2
572 -3
600 -3
877 -5
1232 -5

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Ice Spirit

Utility card Card played at the bridge
Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Lính trên bộ Chết bởi Arrows Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Nạp lại đòn tấn công Đơn vị phòng không Chết bởi The Log Yếu khi cấp thấp Cấp độc lập Thẻ chu kỳ tiên dược thấp Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Nạp lại đòn tấn công Log Bait

Khắc chế Ice Spirit   35/93

Thẻ khắc chế Ice Spirit hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Ice Spirit hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Ice Spirit khắc chế những thẻ này   40/93

Những thẻ Ice Spirit có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Ice Spirit hiệp lực   41/93

Thẻ chơi tốt với Ice Spirit. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord