Ice Golem
Rare · Đấu trường 8 ĐT8

Máu 994
Sát thương 70
Tốc độ tấn công 2.5
Tốc độ đi chuyển Chậm

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Ice Golem

Nhiều bộ bài với Ice Golem

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 565 40
4 621 44
5 683 48
6 751 53
7 824 58
8 904 64
Tiêu chuẩn giải đấu 9 994 70
10 1090 77
11 1197 84
12 1316 93
13 1446 102
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1587 112
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877
1232 -4
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036 -6
1117 -6
1120 -7

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Ice Golem

Đầu tư tiên dược Utility card
Quân chắn nhỏ Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Lính trên bộ Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đuổi theo công trình Nguy hiểm sau khi chết Đơn vị phòng không Yếu khi cấp thấp Cấp độc lập Thẻ chu kỳ tiên dược thấp Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Có thể kích hoạt tháp vua

Khắc chế Ice Golem   20/93

Thẻ khắc chế Ice Golem hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Ice Golem hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Ice Golem khắc chế những thẻ này   58/93

Những thẻ Ice Golem có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Ice Golem hiệp lực   42/93

Thẻ chơi tốt với Ice Golem. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord