Hunter
Epic · Đấu trường 1 ĐT1

Máu 696
Sát thương 691
Tốc độ tấn công 2.2
Phạm vi 4
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Hunter

Nhiều bộ bài với Hunter

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 524 520
7 576 572
8 634 629
Tiêu chuẩn giải đấu 9 696 691
10 765 759
11 838 832
12 922 915
13 1011 1003
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1110 1102
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877 -2
1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731 -2
812 -2
759 -2
840 -2

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Hunter

Đầu tư tiên dược
Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Lính tấn công tầm xa đa mục tiêu Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Đơn vị phòng không gây sát thương cao Đơn vị đối đất gây sát thương cao Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Fireball Bait Poison Bait Lightning Bait Rocket Bait

Khắc chế Hunter   16/93

Thẻ khắc chế Hunter hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Hunter hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Hunter khắc chế những thẻ này   32/93

Những thẻ Hunter có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Hunter hiệp lực   10/93

Thẻ chơi tốt với Hunter. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord