Hog Rider
Rare · Đấu trường 1 ĐT1

Máu 1408
Sát thương 264
Tốc độ tấn công 1.6
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Hog Rider

Nhiều bộ bài với Hog Rider

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 800 150
4 880 165
5 968 181
6 1064 199
7 1168 219
8 1280 240
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1408 264
10 1544 289
11 1696 318
12 1864 349
13 2048 384
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2248 421
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877
1232
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036
1117
1120
1391
1472 -4

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Hog Rider

Mối đe dọa Điều kiện chiến thắng Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Quân chắn nhỏ Lính trên bộ Đuổi theo công trình Có thể kích hoạt tháp vua Rocket Bait Snowball Bait Tornado Bait

Khắc chế Hog Rider   48/92

Thẻ khắc chế Hog Rider hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Hog Rider hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Hog Rider khắc chế những thẻ này   3/92

Những thẻ Hog Rider có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Hog Rider hiệp lực   56/92

Thẻ chơi tốt với Hog Rider. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord