Heal
Rare · Đấu trường 7 ĐT7

Phạm vi thần chú 4
Thời gian hoạt động 2

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Heal

Nhiều bộ bài với Heal

Số liệu thẻ

Cấp Chữa lành
3 74
4 80
5 88
6 98
7 108
8 118
Tiêu chuẩn giải đấu 9 130
10 142
11 156
12 172
13 188
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 206

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Heal

Thần chú Cấp độc lập

Heal khắc chế những thẻ này   6/92

Những thẻ Heal có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Heal hiệp lực   34/92

Thẻ chơi tốt với Heal. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord