Guards
Epic · Đấu trường 7 ĐT7

Máu 90
Khiên chắn 199
Sát thương 90
Tốc độ tấn công 1.1
Tốc độ đi chuyển Nhanh
Số lượng 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Guards

Nhiều bộ bài với Guards

Số liệu thẻ

Cấp Khiên chắn Máu Máu Sát thương Sát thương
6 150 68 68 ×3
7 165 74 74 ×3
8 181 82 82 ×3
Tiêu chuẩn giải đấu 9 199 90 90 ×3
10 219 99 99 ×3
11 240 108 108 ×3
12 264 119 119 ×3
13 289 131 131 ×3
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 318 144 144 ×3
Thần chú Sát thương
159 1
240 1
140 0
243 0
572 -1
600 -1
877 -3
1232 -3

Đơn vị có Khiên, Sát thương trong bảng trên chỉ dành cho Máu.

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Guards

Đám quân Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Chết bởi Poison Cấp độc lập Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Log Bait Poison Bait Snowball Bait

Khắc chế Guards   46/92

Thẻ khắc chế Guards hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Guards hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Guards khắc chế những thẻ này   39/92

Những thẻ Guards có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Guards hiệp lực   14/92

Thẻ chơi tốt với Guards. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord