Graveyard
Huyền thoại · Đấu trường 12 ĐT12

Phạm vi thần chú 4
Thời gian hoạt động 10

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Graveyard

Nhiều bộ bài với Graveyard

Số liệu thẻ

Cấp Cấp của bộ xương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 14

Xem các thẻ riêng lẻ để biết thêm các số liệu:

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Graveyard

Mối đe dọa Điều kiện chiến thắng Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Đối phó với máy hút tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Thần chú Đám quân Lính tấn công cận chiến Chết bởi Zap Chết bởi Arrows Chết bởi Poison Chết bởi Tornado Chết bởi The Log Cấp độc lập Có thể kích hoạt tháp vua Zap Bait Arrows Bait Log Bait Poison Bait Snowball Bait Dies to Snowball

Khắc chế Graveyard   41/92

Thẻ khắc chế Graveyard hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Graveyard hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Graveyard khắc chế những thẻ này   4/92

Những thẻ Graveyard có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Graveyard hiệp lực   26/92

Thẻ chơi tốt với Graveyard. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord