Golem
Epic · Đấu trường 3 ĐT3

Máu 4256
Sát thương 259
Sát thương khi chết 259
Tốc độ tấn công 2.5
Tốc độ đi chuyển Chậm

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Golem

Nhiều bộ bài với Golem

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương Sát thương khi chết
6 3200 195 195
7 3520 214 214
8 3872 235 235
Tiêu chuẩn giải đấu 9 4256 259 259
10 4672 284 284
11 5120 312 312
12 5632 343 343
13 6176 376 376
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 6784 413 413
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877
1232
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036
1117
1120
1391
1472

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Golem

Mối đe dọa Điều kiện chiến thắng Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Quân chắn lớn Lính trên bộ Đuổi theo công trình Nguy hiểm sau khi chết Cấp độc lập Có thể kích hoạt tháp vua

Khắc chế Golem   27/92

Thẻ khắc chế Golem hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Golem hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Golem khắc chế những thẻ này   4/92

Những thẻ Golem có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Golem hiệp lực   34/92

Thẻ chơi tốt với Golem. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord