Goblin Cage
Rare · Đấu trường 12 ĐT12

Máu 800

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Goblin Cage

No decks yet!

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu
3 455
4 500
5 550
6 605
7 664
8 728
Tiêu chuẩn giải đấu 9 800
10 878
11 964
12 1060
13 1164
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1278
Thần chú Sát thương
159
240
243
572
600
877 -2
1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812 -2
759
840 -2

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Goblin Cage

Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Công trình Chết bởi Lightning Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Fireball Bait Poison Bait Lightning Bait

Khắc chế Goblin Cage   5/93

Thẻ khắc chế Goblin Cage hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Goblin Cage hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Goblin Cage khắc chế những thẻ này   13/93

Những thẻ Goblin Cage có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Goblin Cage hiệp lực   6/93

Thẻ chơi tốt với Goblin Cage. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord