Goblin Hut
Rare · Đấu trường 1 ĐT1

Máu 1293

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Goblin Hut

Nhiều bộ bài với Goblin Hut

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu
3 735 Cấp 3
4 808 Cấp 4
5 889 Cấp 5
6 977 Cấp 6
7 1073 Cấp 7
8 1176 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1293 Cấp 9
10 1418 Cấp 10
11 1558 Cấp 11
12 1712 Cấp 12
13 1881 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2065 Cấp 14
Thần chú Sát thương
159
240
243
572
600
877
1232
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036
1117
1120
1391 -3
1472 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Goblin Hut

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược
Công trình Công trình sinh sản Đơn vị phòng không Log Bait Fireball Bait Poison Bait Lightning Bait Rocket Bait

Khắc chế Goblin Hut   32/92

Thẻ khắc chế Goblin Hut hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Goblin Hut hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Goblin Hut khắc chế những thẻ này   16/92

Những thẻ Goblin Hut có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Goblin Hut hiệp lực   9/92

Thẻ chơi tốt với Goblin Hut. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord