Goblin Giant
Epic · Đấu trường 9 ĐT9

Máu 2616
Sát thương 146
Tốc độ tấn công 1.7
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Goblin Giant

Nhiều bộ bài với Goblin Giant

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 1967 110 Cấp 6
7 2163 121 Cấp 7
8 2380 133 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 2616 146 Cấp 9
10 2871 160 Cấp 10
11 3147 176 Cấp 11
12 3461 193 Cấp 12
13 3796 212 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 4170 233 Cấp 14
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877
1232
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036
1117
1120
1391
1472

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Goblin Giant

Mối đe dọa Điều kiện chiến thắng Đầu tư tiên dược Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Quân chắn lớn Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Lính tấn công tầm xa đa mục tiêu Đuổi theo công trình Nguy hiểm sau khi chết Đơn vị phòng không Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ

Khắc chế Goblin Giant   25/93

Thẻ khắc chế Goblin Giant hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Goblin Giant hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Goblin Giant khắc chế những thẻ này   11/93

Những thẻ Goblin Giant có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Goblin Giant hiệp lực   9/93

Thẻ chơi tốt với Goblin Giant. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord