Giant Skeleton
Epic · Đấu trường 2 ĐT2

Máu 2793
Sát thương 172
Sát thương khi chết 957
Tốc độ tấn công 1.5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Giant Skeleton

Nhiều bộ bài với Giant Skeleton

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương Sát thương khi chết
6 2100 130 720
7 2310 143 792
8 2541 157 871
Tiêu chuẩn giải đấu 9 2793 172 957
10 3066 189 1051
11 3360 208 1152
12 3696 228 1267
13 4053 250 1389
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 4452 275 1526
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877
1232
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036
1117
1120
1391
1472

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Giant Skeleton

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Quân chắn lớn Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Nguy hiểm sau khi chết Cấp độc lập Quân trên bộ đe dọa trên bộ Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Có thể kích hoạt tháp vua Tornado Bait

Khắc chế Giant Skeleton   35/93

Thẻ khắc chế Giant Skeleton hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Giant Skeleton hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Giant Skeleton khắc chế những thẻ này   26/93

Những thẻ Giant Skeleton có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Giant Skeleton hiệp lực   18/93

Thẻ chơi tốt với Giant Skeleton. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord