Giant
Rare · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 3275
Sát thương 211
Tốc độ tấn công 1.5
Tốc độ đi chuyển Chậm

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Giant

Nhiều bộ bài với Giant

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 1861 120
4 2047 132
5 2251 145
6 2475 159
7 2717 175
8 2977 192
Tiêu chuẩn giải đấu 9 3275 211
10 3591 231
11 3945 254
12 4336 279
13 4764 307
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 5229 337
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877
1232
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036
1117
1120
1391
1472

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Giant

Mối đe dọa Điều kiện chiến thắng Đầu tư tiên dược Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Quân chắn lớn Lính trên bộ Đuổi theo công trình Mạnh khi cấp cao

Khắc chế Giant   38/93

Thẻ khắc chế Giant hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Giant hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Giant khắc chế những thẻ này   5/93

Những thẻ Giant có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Giant hiệp lực   53/93

Thẻ chơi tốt với Giant. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord