Royal Ghost
Huyền thoại · Đấu trường 12 ĐT12

Máu 1000
Sát thương 216
Tốc độ tấn công 1.8
Tốc độ đi chuyển Nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Royal Ghost

Nhiều bộ bài với Royal Ghost

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1000 216
10 1100 237
11 1210 261
12 1330 287
13 1460 315
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1600 345
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877
1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036 -5
1117 -5
1120 -6

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Royal Ghost

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Quân chắn nhỏ Tấn công lan trên bộ Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Chết bởi Rocket Quân trên bộ đe dọa trên bộ Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Có thể kích hoạt tháp vua

Khắc chế Royal Ghost   38/92

Thẻ khắc chế Royal Ghost hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Royal Ghost hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Royal Ghost khắc chế những thẻ này   31/92

Những thẻ Royal Ghost có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Royal Ghost hiệp lực   11/92

Thẻ chơi tốt với Royal Ghost. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord