Furnace
Rare · Đấu trường 5 ĐT5

Máu 1003

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Furnace

Nhiều bộ bài với Furnace

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu
3 570 Cấp 3
4 627 Cấp 4
5 689 Cấp 5
6 758 Cấp 6
7 832 Cấp 7
8 912 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1003 Cấp 9
10 1100 Cấp 10
11 1208 Cấp 11
12 1328 Cấp 12
13 1459 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1601 Cấp 14
Thần chú Sát thương
159
240
243
572
600
877
1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036 -4
1117 -4
1120 -5

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Furnace

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Công trình Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Chết bởi Rocket Công trình sinh sản Đơn vị phòng không Yếu khi cấp thấp Log Bait Fireball Bait Poison Bait Lightning Bait Rocket Bait

Khắc chế Furnace   44/93

Thẻ khắc chế Furnace hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Furnace hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Furnace khắc chế những thẻ này   41/93

Những thẻ Furnace có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Furnace hiệp lực   16/93

Thẻ chơi tốt với Furnace. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord