Flying Machine
Rare · Đấu trường 6 ĐT6

Máu 510
Sát thương 142
Tốc độ tấn công 1.1
Phạm vi 6
Tốc độ đi chuyển Nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Flying Machine

Nhiều bộ bài với Flying Machine

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 290 81
4 319 89
5 350 98
6 385 107
7 423 118
8 464 129
Tiêu chuẩn giải đấu 9 510 142
10 559 156
11 614 171
12 675 188
13 742 207
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 814 227
Thần chú Sát thương
159
140
243
572 0
600 0
877 -2
1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Flying Machine

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Không quân Lính tấn công tầm xa Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Fireball Bait Poison Bait

Khắc chế Flying Machine   27/93

Thẻ khắc chế Flying Machine hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Flying Machine hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Flying Machine khắc chế những thẻ này   21/93

Những thẻ Flying Machine có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Flying Machine hiệp lực   14/93

Thẻ chơi tốt với Flying Machine. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord