Fisherman
Huyền thoại · Đấu trường 10 ĐT10

Máu 881
Sát thương 190
Tốc độ tấn công 1.5
Phạm vi 3.5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Fisherman

Nhiều bộ bài với Fisherman

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 881 190
10 969 209
11 1066 229
12 1171 252
13 1286 277
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1409 304
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877
1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036 -4
1117 -4
1120 -5

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Fisherman

Quân chắn nhỏ Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Chết bởi Rocket Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Fireball Bait Lightning Bait Rocket Bait Melee: Medium

Khắc chế Fisherman   28/94

Thẻ khắc chế Fisherman hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Fisherman hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Fisherman khắc chế những thẻ này   7/94

Những thẻ Fisherman có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Fisherman hiệp lực   10/94

Thẻ chơi tốt với Fisherman. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord