Fireball
Rare · Đấu trường 0 ĐT0

Sát thương 572
Sát thương lên thành 201
Phạm vi thần chú 2.5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Fireball

Nhiều bộ bài với Fireball

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành
3 325 114
4 357 125
5 393 138
6 432 152
7 474 166
8 520 182
Tiêu chuẩn giải đấu 9 572 201
10 627 220
11 689 242
12 757 265
13 832 292
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 913 320

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Fireball

Đối phó với máy hút tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Thần chú Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Hiệu ứng bật lại Thần chú phòng không Thần chú sát thương trung bình

Fireball khắc chế những thẻ này   46/93

Những thẻ Fireball có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Fireball hiệp lực   19/93

Thẻ chơi tốt với Fireball. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord