Fire Spirits
Common · Đấu trường 5 ĐT5

Máu 91
Sát thương 178
Phạm vi 2
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh
Số lượng 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Fire Spirits

Nhiều bộ bài với Fire Spirits

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 43 84 ×3
2 47 92 ×3
3 52 101 ×3
4 57 111 ×3
5 62 122 ×3
6 68 134 ×3
7 75 147 ×3
8 82 162 ×3
Tiêu chuẩn giải đấu 9 91 178 ×3
10 100 195 ×3
11 110 215 ×3
12 120 236 ×3
13 132 259 ×3
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 145 284 ×3
Thần chú Sát thương
159 0
240 0
140 -1
243 -1
572 -2
600 -2
877 -4
1232 -4

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Fire Spirits

Utility card Card played at the bridge
Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Đám quân Lính trên bộ Chết bởi Zap Chết bởi Arrows Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Chết bởi Tornado Chết bởi The Log Yếu khi cấp thấp Cấp độc lập Thẻ chu kỳ tiên dược thấp Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Zap Bait Arrows Bait Log Bait Snowball Bait Dies to Snowball

Khắc chế Fire Spirits   39/92

Thẻ khắc chế Fire Spirits hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Fire Spirits hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Fire Spirits khắc chế những thẻ này   42/92

Những thẻ Fire Spirits có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Fire Spirits hiệp lực   25/92

Thẻ chơi tốt với Fire Spirits. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord