Elixir Golem
Rare · Đấu trường 11 ĐT11

Máu 1267
Sát thương 211
Tốc độ tấn công 2
Tốc độ đi chuyển Chậm

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Elixir Golem

Nhiều bộ bài với Elixir Golem

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 720 120
4 792 132
5 871 145
6 957 159
7 1051 175
8 1152 192
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1267 211
10 1389 231
11 1526 254
12 1677 279
13 1843 307
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2023 337
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877
1232
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036
1117
1120
1391 -5
1472 -5

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Elixir Golem

Quân chắn lớn Lính trên bộ Melee: Short Đuổi theo công trình Nguy hiểm sau khi chết Cấp độc lập Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ

Khắc chế Elixir Golem   27/95

Thẻ khắc chế Elixir Golem hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Elixir Golem hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Elixir Golem khắc chế những thẻ này   0/95

Những thẻ Elixir Golem có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Elixir Golem hiệp lực   6/95

Thẻ chơi tốt với Elixir Golem. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord