Dart Goblin
Rare · Đấu trường 9 ĐT9

Máu 216
Sát thương 100
Tốc độ tấn công 0.7
Phạm vi 6.5
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Dart Goblin

Nhiều bộ bài với Dart Goblin

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 123 57
4 135 62
5 148 68
6 163 75
7 179 83
8 196 91
Tiêu chuẩn giải đấu 9 216 100
10 237 110
11 260 120
12 286 132
13 314 145
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 345 160
Thần chú Sát thương
159
240 1
140
243 0
572 -1
600 -1
877 -3
1232 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Dart Goblin

Mối đe dọa Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Chết bởi Arrows Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Chết bởi The Log Yếu khi cấp thấp Arrows Bait Log Bait Fireball Bait

Khắc chế Dart Goblin   35/92

Thẻ khắc chế Dart Goblin hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Dart Goblin hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Dart Goblin khắc chế những thẻ này   41/92

Những thẻ Dart Goblin có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Dart Goblin hiệp lực   24/92

Thẻ chơi tốt với Dart Goblin. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord