Dark Prince
Epic · Đấu trường 7 ĐT7

Máu 1030
Khiên chắn 199
Sát thương 206
Tốc độ tấn công 1.3
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Dark Prince

Nhiều bộ bài với Dark Prince

Số liệu thẻ

Cấp Khiên chắn Máu Máu Sát thương Sát thương
6 150 775 155
7 165 852 170
8 181 937 187
Tiêu chuẩn giải đấu 9 199 1030 206
10 219 1131 226
11 240 1240 248
12 264 1364 272
13 289 1495 299
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 318 1643 328
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877
1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036 -4
1117 -4
1120 -5

Đơn vị có Khiên, Sát thương trong bảng trên chỉ dành cho Máu.

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Dark Prince

Mối đe dọa Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Quân chắn nhỏ Tấn công lan trên bộ Lính trên bộ Lính tấn công cận chiến Cấp độc lập Quân trên bộ đe dọa trên bộ Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Tấn công nạp năng lượng Có thể kích hoạt tháp vua Zap Bait Log Bait Tornado Bait

Khắc chế Dark Prince   34/93

Thẻ khắc chế Dark Prince hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Dark Prince hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Dark Prince khắc chế những thẻ này   34/93

Những thẻ Dark Prince có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Dark Prince hiệp lực   11/93

Thẻ chơi tốt với Dark Prince. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord