Clone
Epic · Đấu trường 11 ĐT11

Phạm vi thần chú 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Clone

Nhiều bộ bài với Clone

Số liệu thẻ

Cấp Cloned cards level
6 6
7 7
8 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 9
10 10
11 11
12 12
13 13

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Clone

Mối đe dọa
Thần chú Cấp độc lập

Khắc chế Clone   22/92

Thẻ khắc chế Clone hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Clone hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Clone khắc chế những thẻ này   4/92

Những thẻ Clone có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Clone hiệp lực   26/92

Thẻ chơi tốt với Clone. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord