Cannon Cart
Epic · Đấu trường 10 ĐT10

Máu 731
Khiên chắn 731
Sát thương 203
Tốc độ tấn công 1.2
Phạm vi 5
Tốc độ đi chuyển Nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Cannon Cart

Nhiều bộ bài với Cannon Cart

Số liệu thẻ

Cấp Khiên chắn Máu Máu Sát thương Sát thương
6 550 550 153
7 605 605 168
8 665 665 185
Tiêu chuẩn giải đấu 9 731 731 203
10 803 803 223
11 880 880 244
12 968 968 269
13 1061 1061 295
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1166 1166 324
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877 -1
1232 -1
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731 -1
812 -1
759 -1
840 -1

Đơn vị có Khiên, Sát thương trong bảng trên chỉ dành cho Máu.

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Cannon Cart

Mối đe dọa Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Quân chắn nhỏ Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Nguy hiểm sau khi chết Đơn vị đối đất gây sát thương cao Quân trên bộ đe dọa trên bộ Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Log Bait Rocket Bait

Khắc chế Cannon Cart   36/92

Thẻ khắc chế Cannon Cart hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Cannon Cart hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Cannon Cart khắc chế những thẻ này   37/92

Những thẻ Cannon Cart có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Cannon Cart hiệp lực   14/92

Thẻ chơi tốt với Cannon Cart. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord