Cannon
Common · Đấu trường 3 ĐT3

Máu 742
Sát thương 127
Tốc độ tấn công 0.8
Phạm vi 5.5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Cannon

Nhiều bộ bài với Cannon

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 350 60
2 385 66
3 423 72
4 465 79
5 511 87
6 560 96
7 616 105
8 675 115
Tiêu chuẩn giải đấu 9 742 127
10 815 139
11 896 153
12 983 168
13 1081 185
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1186 203
Thần chú Sát thương
159
240
243
572
600
877 -3
1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812 -3
759 -3
840 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Cannon

Công trình Tháp phòng thủ Lính tấn công tầm xa Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị đối đất gây sát thương cao Fireball Bait Poison Bait Lightning Bait

Khắc chế Cannon   22/93

Thẻ khắc chế Cannon hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Cannon hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Cannon khắc chế những thẻ này   34/93

Những thẻ Cannon có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Cannon hiệp lực   17/93

Thẻ chơi tốt với Cannon. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord