Bowler
Epic · Đấu trường 8 ĐT8

Máu 1596
Sát thương 239
Tốc độ tấn công 2.5
Phạm vi 5
Tốc độ đi chuyển Chậm

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Bowler

Nhiều bộ bài với Bowler

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 1200 180
7 1320 198
8 1452 217
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1596 239
10 1752 262
11 1920 288
12 2112 316
13 2316 347
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2544 381
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572
600
877
1232
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399
Fireball Zap 731
812
759
840
1036
1117
1120
1391
1472

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Bowler

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Quân chắn nhỏ Tấn công lan trên bộ Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Hiệu ứng bật lại Cấp độc lập Quân trên bộ đe dọa trên bộ Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Rocket Bait

Khắc chế Bowler   33/93

Thẻ khắc chế Bowler hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Bowler hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bowler khắc chế những thẻ này   51/93

Những thẻ Bowler có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bowler hiệp lực   17/93

Thẻ chơi tốt với Bowler. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord