Bomber
Common · Đấu trường 2 ĐT2

Máu 311
Sát thương 271
Tốc độ tấn công 1.9
Phạm vi 5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Bomber

Nhiều bộ bài với Bomber

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 147 128
2 161 140
3 177 154
4 195 170
5 214 186
6 235 204
7 258 225
8 283 247
Tiêu chuẩn giải đấu 9 311 271
10 342 298
11 376 327
12 413 359
13 454 395
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 498 433
Thần chú Sát thương
159
240
140
243
572 -1
600 -1
877 -3
1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương
Log Zap 399 -1

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Bomber

Đầu tư tiên dược
Tấn công lan trên bộ Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Fireball Bait Poison Bait

Khắc chế Bomber   29/92

Thẻ khắc chế Bomber hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Bomber hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bomber khắc chế những thẻ này   29/92

Những thẻ Bomber có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bomber hiệp lực   12/92

Thẻ chơi tốt với Bomber. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord